INSANELY GREAT!

Så precis en fantastisk dokumentär om entreprenören Steve Jobs. Så här efter chocken över Steve’s tragiska bortgång var det oerhört inspirerande att se hans enorma resa som sträckte sig över datorindustrin, filmindustrin, musikindustrin och telefonindustrin på ett mer avslappnat sätt. Från hippie till 100 miljoner dollar vid 23 års ålder i personlig förmögenhet, förlorade livsverket…