Startup: Angelr.co

Task: Enkelt hitta investerare

Affärsidé: Koppla ihop entreprenörer med affärsänglar/ investerare på ett enkelt sätt.

Angelr är en digital plattform som har sin affärsidé i mötet mellan ”ängel-investerare” och start-ups i en plattform som liknar Tinders uppbyggnad där affärs-startsups och investerare, utvecklare, mentorer mfl kan finna varandra på ett enkelt sätt. Angelr är en helt ny typ av plattform som är byggd för att främja och uppmuntra entreprenörskap genom enkel tillgänglighet via en app.

Att få tillgång till intressanta start-ups med relativt låg värdering har ett stort värde idag speciellt då världen ständigt krymper tack vare digitaliseringen. Genom plattformen Angelr kan en utländsk investerare vara lika intressant för ett nystartat svenskt bolag som en svensk ängel-investerare då fler och fler produkter redan från dag ett tvingas ha en global räckvidd. Där kommer ANGELR ha en viktig funktion.

Hemsida: http://www.angelr.co